Tag Archives: วัดประดิษฐาราม

วัดประดิษฐาราม

24 ม.ค.

วัดประดิษฐาราม เป็นวัดราษฏร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 33 ซอย อิสรภาพ 17/1ถนนอิสรภาพ แขวงวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วัดประดิษฐาราม มีเนื้อที่ 6 ไร่ 82.20 ตารางวา ปรากฏตามโฉนด เลขที่ 11781 ได้รับวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เขตวิสุงสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลักษณะของพื้นที่วัดประดิษฐาราม เดิมเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะน้ำขังโดยทั่วไป แต่ปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ของวัดทั้งหมด เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งภายในบริเวณวัด วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) เดิมเป็นวัดเก่าของคนไทย กุฏิพระแต่เดิมนั้น เป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ เมื่อคนมอญมาอยู่บริเวณนี้ ก็ได้ทำนุบำรุงวัดจนกลายเป็นวัดมอญในที่สุด เจ้าอาวาสองค์แรกก็คือท่านเกษร เมื่อสิ้นท่านเกษรแล้วสมภารรูปต่อมาเป็นมอญชื่อว่า หลวงปู่โต โดยชาวบ้านได้ไปนิมนต์ท่านมาจากบ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในราวต้นรัชกาลที่ 5 และท่านมรณภาพ เมื่อราวต้นรัชกาลที่ 6 ในการปลงศพหลวงปู่โต ทางราชการได้ส่งช่างสิบหมู่มาสร้างเมรุให้และมีการจุดลูกหนูด้วย ในงานศพ มีการกล่าวไว้ว่า มีคนมอญมาเผาศพท่านมากเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย์ “เน” มีสิทธิ์ที่จะบวชพระได้ทั่วประเทศสยาม

Advertisements